Ik ging naar een Mises Zomercursus in Nederland. De cursus duurde twee dagen en ik heb veel dingen geleerd. Het leukste op de cursus was het bordspel Money Maker dat ik daar heb gespeeld. Dit zjin drie dingen die ik op de cursus heb geleerd.

Het verschil tussen een verwachting en  een voorspelling

Verwachtingen en voorspellingen lijken het zelfde, maar een verschil tussen de twee maakt de twee dingen heel anders. Het verschil is dat, voor een verwachting moet een causaal verband bestaan met het ding waar je aan het praten over bent. Voor een voorspelling is dat niet nodig. Om een  verwachting te hebben heb je informatie nodig die er mee overeenstemt. Een voorspelling kan iedereen maken zonder informatie nodig te hebben.

Het systeem van Böhm-Bawerk

Böhm-Bawerk zag dat de economie werkte in drie stukken. Deze drie stukken waren productie, consumptie en allebei bij elkaar. Deze stukken van de economie waren gemaakt van verschillende theorieën. De theorieën waren productietheorie, waardetheorie, prijstheorie en de verdelingsleer. Productie theorie hoorde bij productie natuurlijk. Waarde- en prijstheorie hoorde bij consumptie en de verdelinsleer kwam van zowel de productie- en consumptieleer.

Hayek’s Driehoek

Hayek’s driehoek ziet er uit net als een driehoek met verdeelde stukken die worden verdeeld door streepjes in de driehoek. Maar het heeft een grotere betekenis. Elk stuk is een verschillende productiefase. De productiefasen gaan van vroeg naar laat. De vroegste, dus eerste productiefase, is een fase waarin van grondstoffen productiemiddelen gemaakt worden. De laatste productiefase is een fase waar in consumptiemiddelen produceerd worden. Er zijn heel veel productiefases hier ook tussen in.  De driehoek illustreert ook de hoeveelheid arbeid die nodig is om goederen in verschillende fases te produceren. De grootste hoeveelheid arbeid gaat zitten in de consumptiegoederen.

Hayek’s driehoek